Zarządzenie Nr 152/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 152/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

Pobierz dokument - format pdf