Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie   Towarzystwo  Budownictwa   Społecznego   Sp. z o. o   w    Pleszewie  ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę w sezonie 2021/2022r. paliw stałych do   kotłowni  zarządzanych  przez  Pleszewskie  TBS.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt umowy - format pdf