Obwieszczenie GP.6721.54.2021 z dnia 07.09.2021

Obwieszczenie GP.6721.54.2021 z dnia 07.09.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew- wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały : Pobierz dokument - format pdf
Rysunek do uchwały: Pobierz dokument - format pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko : Pobierz dokument - format pdf
Rysunek do prognozy: Pobierz dokument - format pdf