Zawiadomienia GP.6733.20.2021 z dnia 07.09.2021

Zawiadomienie GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.08.2021 zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku z dnia 28 czerwca 2021r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE 3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na terenie działki o nr eiwd.: 35, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf