Uchwała nr XXXI/312/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/312/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie.

Pobierz dokument - format pdf