Zarządzenie Nr 166/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2021

Zarządzenie nr 166/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2021 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf