Obwieszczenie GP.6733.22.2021 z dnia 15.09.2021

Obwieszczenie GP.6733.22.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.09.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia drogowego między Plantami a ulicą Piaski, na terenie działek o nr ewid.: 2384/1, 2373/1, 2374, arkusz mapy 40, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf