Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pleszewie ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę w sezonie 2021/2022r. paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt umowy - format pdf