Obwieszczenie GP.6733.19.2021 z dnia 20.09.2021

Obwieszczenie GP.6733.19.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.09.2021 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej SN 15 kV, demontaż linii napowietrznej SN 15 kV, w rejonie ulicy św. Ducha w Jarocinie, na terenie działki nr 289/2, am.40, obręb Jarocin, gmina Jarocin.

Pobierz dokument - format pdf