Obwieszczenie GP.6733.20.2021 z dnia 22.09.2021

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.09.2021 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 35, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf