Uchwała nr XXXIV/333/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/333/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w miejscowości Suchorzew"

Pobierz dokument - format pdf