Uchwała nr XXXIV/342/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/342/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf