Wykaz z dnia 04.10.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kolejowej i Ogrodowej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 885, 886, 887/2, 888, 889 o pow. łącznej 0,2008 ha, KW KZ1P/00020905/3 ark. mapy 33.

Pobierz dokument - format pdf