Zarządzenie Nr 130/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 130/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf