Obwieszczenie GP.6733.25.2021 z dnia 11.10.2021 r.

Obwieszczenie GP.6733.25.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.10.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej s/ć dz 90/63 PE L=96/5mb w miejscowości Pleszew, w ulicy gen. J. Hallera, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 1276, 1274/1, 1275/4, 1275/6, 1275/8, 1280/1, 1281/1, 1284/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf