Obwieszczenie GP.6733.24.2021 z dnia 13.10.2021

Obwieszczenie GP.6733.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13.10.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki o numerze ewid.: 2633/4, 2632/7, 2633/3, 2631/12, 2631/7, 2629/4, 2588, 2528/1, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf