Obwieszczenie GP.6733.22.2021 z dnia 19.10.2021

Obwieszczenie GP.6733.22.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.10.2021r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia drogowego między Plantami a ulicą Piaski, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 2384/1, 2373/1, 2374, arkusz mapy 40, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf