Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.16.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w latach 2022-2023" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 24.11.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 01.12.2021 r. - format pdf