Obwieszczenie GP.6730.158.2021 z dnia 30.11.2021r.

Obwieszczenie GP.6730.158.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.11.2021r.  o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 2531, 2593, 2605/4, arkusz mapy 38, obręb miasto Pleszew

Pobierz dokument - format  pdf