Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.17.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli specjalnych w roku 2022" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 01.12.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 06.12.2021 r.

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dn. 10.12.2021 r. godz. 12:00.