Obwieszczenie GP.6733.24.2021 z dnia 30.11.2021r.

Obwieszczenie GP.6733.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.11.2021r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego w Pleszewie, na terenie działek o nr ewid.: 2633/4, 2632/7, 2633/3, 2631/12, 2631/7, 2629/4 - arkusz mapy: 41, 2588 - arkusz mapy: 38, część działki 2528/1 - arkusz mapy: 39, obręb miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf