Uchwała nr XXXVII/365/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/365/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf