Uchwała nr XXXVII/366/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/366/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf