Uchwała nr XXXVII/367/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/367/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf