Uchwała nr XXXVII/376/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/376/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf