Uchwała nr XXXIX/383/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXIX/383/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032

Pobierz dokument - format pdf