Protokół nr XXXVI/2021 z XXXV Sesji Rady Miejskiej z 21.10.2021 r.

Protokół nr XXXVI/2021 z XXXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 21.10.2021 r.