Obwieszczenie GP.6733.26.2021 z dnia 16.12.2021

Obwieszczenie GP.6733.26.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.12.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji nr 24/2021 (sprawa GP.6733.26.2021) z dnia 16.12.2021r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV kablowej wraz ze złączami kablowymi dla zasilania osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w miejscowości Pleszew, w części ulicy gen. J. Hallera, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 1280/1, 1281/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf