Obwieszczenie GP.6733.27.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.12.2021 r.

Obwieszczenie GP.6733.27.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.12.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "sieci gazowej ś/c dz 90 PE i ciśnieniu do 0,5MPa, L=1400mb" w miejscowościach Pleszew i Lenartowice, na terenie działki nr 1933/1 (ark. mapy 7) obręb miasto Pleszew, działek nr 128, 121, 132 (ark. mapy 2) i działek nr 118/1, 118/2, 130, 104/4, 46, 89, 66, (ark. mapy 1), obręb Lenartowice.

Pobierz dokument - format  pdf