Protokół nr XXXVII/2021 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 25.11.2021 r.

Protokół nr XXXVII/2021 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25.11.2021 r.