Uchwała nr XL/387/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/387/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pobierz dokument - format pdf