Uchwała nr XL/390/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/390/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Pobierz dokument - format pdf