Uchwała nr XL/391/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/391/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf