Uchwała nr XL/401/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/401/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf