Uchwała nr XL/402/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/402/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Pobierz dokument - format pdf