Uchwała nr XL/403/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/403/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Pobierz dokument - format pdf