Obwieszczenie GP.6730.201.2021 z dnia 24.01.2022

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.01.2022 o wydaniu decyzji nr 7/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej w miejscowości Rokutów, na terenie działki nr 179, arkusz mapy 2, obręb Rokutów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzję - format pdf

Pobierz mapę - format pdf