Obwieszczenie GP.6733.1.2022 z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieciowej przepompowni wody w miejscowości Bronów", na terenie działki nr 22/1, arkusz mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf