Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej w ul. Magazynowej, w miejscowości Korzkwy", na terenie działek nr 28, 29/7, 38, arkusz mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf