Zarządzenie Nr 10/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 10/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansownie jest przyznawane w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf