Uchwała nr XLI/405/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/405/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp Kaliska - Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf