Zarządzenie Nr 13/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 13/VIII/2022 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf