Zarządzenie Nr 14/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 14/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Pobierz dokument - format pdf