Obwieszczenie GP.6733.5.2022 z dnia 15.02.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.02.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowych nN-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych", na terenie działek  nr 3605/13, 3023/4, 3016/7, 3015/4, 3015/23, 3015/27, arkusz mapy 36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf