Obwieszczenie GP.6733.25.2021 z dnia 15.02.2022 r.

Obwieszczenie GP.6733.25.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.02.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 90/63 PE L=96/5mb", na terenie działek  nr 1276, 1274/1, 1275/4, 1275/6, 1275/8, 1280/1, 1281/1, 1284/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf