Obwieszczenie GP.6730.240.2021 z dnia 21.02.2022r

Obwieszczenie GP.6730.240.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.02.2022 o wydaniu decyzji nr 22/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej, na terenie działki  nr 1898, arkusz mapy 25, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzje - format pdf