Obwieszczenie GP.6733.27.2021 z dnia 22.02.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.6.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.02.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowej nN" w rejonie ulicy Jarocińskiej w Pleszewie, na terenie działek  nr 48/1, 64, 63, 62, 61/2, 61/1, arkusz mapy 15, obręb miasto Pleszew, działki nr 48/2, arkusz mapy 3, obręb Korzkwy i działki nr 89/3, arkusz mapy 16, obręb Kowalew gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf