Obwieszczenie GP.6733.7.2022 z dnia 01.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01.03.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w miejscowości Suchorzew" na terenie działek o nr 61, 74/3, 73/19, 73/11, am. 24, obręb Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf