Wykaz z dnia 11.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza zbyć w drodze zamiany działkę niezabudowaną położoną w Nowej Wsi w trybie bezprzetargowym tj. dz. nr 249/10 o pow. 0,2738 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00001713/1.

Pobierz dokument - format  pdf