Zarządzenie Nr 33/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2022

Zarządzenie Nr 33/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielnie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew pożyczek przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf